ZASTĘPSTWA 15.12.2017 r. (piątek)

                                         

15.12.2017 piątek

za p. I. Przybył

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

3B

15G

Klasa zwolniona przychodzi na 8.50 - powiadomi p. M. Dominiak

2

3A

15G

p. M. Żymańczyk

3

 ---

---

---

4

4A

15G

Klasa zwolniona - kończy lekcje 10.30 - powiadomi p. M. Dominiak

5

4B

15G

p. H. Borsut - j. polski

6

7B

15G

p. A. Serwatkiewicz historia zamiast 1 lekcji - klasa przychodzi na 8.50 - powiadomi p. M. Dominiak

 

15.12.2017 piątek

za p. M. Kowalską

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

2D chł

6G

Grupa zwolniona – przychodzi na 8.50 – powiadomi p. M. Dominiak

2

7D gr 1

7G

p. M. Woźniak - j. angielski cała klasa w sali 7G

3

7A

6G

p. J. Mrugalska - doradztwo zawodowe

 

15.12.2017 piątek

za p. E. Kaletę

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

5B gr1

33

p. B. Rozmiarek j. angielski - cała klasa w sali 33

2

7D gr2

7G

p. M. Woźniak - j. angielski cała klasa w sali 7G

3

7B

7G

p. D. Chmielewska - j. niemiecki

 

15.12.2017 piątek

za p. M. Narożna

lp

klasa

sala

zastępstwo

4

2C

11G

p. I. Zając

5

2D

11G

p. I. Zając

6

2B

11G

p. I. Zając

7

2A

11G

Klasa zwolniona kończy lekcje o 13.25 – powiadomi p. M. Dominiak

 

15.12.2017 piątek

za p. M. Serediuk

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

8.00-9.00

Klasa 0

p. R. Śniecińska

2

9.30-13.00

Klasa 0

p. R. Śniecińska

3

13.00-14.00

świetlica 0

p. G. Michalak

 

15.12.2017 piątek

za p. M. Błaszak

lp

klasa

sala

zastępstwo

6

2A

26

p. A. Dopierała

7

2A

26

p. A. Dopierała

8

2A

26

p. A. Dopierała

 

15.12.2017 piątek

za p. K. Sibilską

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

4C

43

Klasa zwolniona – przychodzi na 8.50 – powiadomi p. M. Dominiak

2

4B

33

p. B. Michałowska - j. polski

3

2D

15G

p. H. Borsut - j. polski

5

J.Cieslewicz

43

p. B. Michałowska - j. polski

 

15.12.2017 piątek

za p. D. Frąckowiak

lp

klasa

sala

zastępstwo

5

7B ch

 

p. K. Pucek - cała klasa

6

3B dz

 

Grupa zwolniona – kończy 12.20 – powiadomi p. M. Dominiak

7

3B dz

 

Grupa zwolniona – kończy 12.20 – powiadomi p. M. Dominiak

 

15.12.2017 piątek

za p. S. Siejak

lp

klasa

sala

zastępstwo

3

J.Cieslewicz

30

j. angielski ze swoją klasa p. M. Zenker w sali 27

4

4B gr2

27

p. M. Zenker cała klasa w sali 27

5

2B gr A

3G

p. M. Żymańczyk

6

3C gr B

3G

Grupa zwolniona – kończy 12.20 – powiadomi p. M. Dominiak

7

3C gr B

3G

Grupa zwolniona – kończy 12.20 – powiadomi p. M. Dominiak

 

15.12.2017 piątek

za p. D. Przybylską

lp

klasa

sala

zastępstwo

4

K. Skorupska 1

1G

p. J. Wagner

5

7C

8G

p. D. Waśkowiak

 

15.12.2017 piątek

za p. A. Majewską - Król

lp

klasa

sala

zastępstwo

5

1B

23

p. D. Zwierzyńska

6

1B

23

p. K. Antkowiak

7

1B

23

p. K. Antkowiak

8

1B

23

Klasa zwolniona - powiadomi p. K. Antkowiak

 

15.12.2017 piątek

za p. D. Roemer

lp

klasa

sala

zastępstwo

4

3E

24

Klasa zwolniona powiadomi p. D. Roemer

5

3E

24

Klasa zwolniona powiadomi p. D. Roemer