Zmiany w planie lekcji w roku szkolnym 2017/2018

Zmiany w planie lekcji we wrześniu 2017 r. =>

Zmiany w planie lekcji w październiku 2017 r. =>