ZASTĘPSTWA 15.01.2018 r. (poniedziałek)

                                       

15.01.2018 poniedziałek

za p. I. Przybył

lp

klasa

sala

zastępstwo

4

4E

15G

p. A. Juszczak

5

4C

15G

p. A. Juszczak

6

---

---

---

7

---

---

---

8

7D

15G

p. A. Juszczak

 

15.01.2018 poniedziałek

za p. A. Majewską - Król

lp

klasa

sala

zastępstwo

1

1B

23

p. D. Szary

2

1B

23

p. D. Szary

3

1B

23

p. D. Szary

 

15.01.2018 poniedziałek

za p. M. Zenker

lp

klasa

sala

zastępstwo

3

5D gr2

34

Grupa zwolniona przychodzi na 10.30 – powiadomi p. M. Dominiak

4

4C chł

37

p. A. Szymkowiak WdŻ

5

6C ch

37

p. A. Szymkowiak WdŻ

6

6B ch

37

p. H. Borsut

  

Proszę o zwrot przetrzymywanych książek
z biblioteki oddziałów gimnazjalnych i klas siódmych:

odziały gimnazjalne=>

oddziały SP1=>