Nasz Patron

Władysław hrabia Zamoyski

Szeleści liść pod nogą,

Szeleści w zimnej dłoni.

Ktoś kroczy długą drogą,

Ktoś szepty wiatru goni.

Wiatr wieje w szkolną bramę

I tam prowadzi gościa.

Chodźmy uścisnąć razem

Owego jegomościa.

 Zaprośmy podróżnika

Na gimnazjalne łono,

By skosztował sernika

I poznał jego grono.

Wiatr skrzypce ujął w dłonie

I gra coś wesołego

Na chwałę Władysława

Hrabiego Zamoyskiego.
 

Katarzyna Żółtowska

(absolwentka naszego Gimnazjum z roku 2004)

GalleryNajważniejsze dokonania naszego Patrona

  • 9 maja 1889 r. na licytacji w Nowym Sączu  z pobudek wyłącznie patriotycznych zakupił dobra zakopiańskie, ratując je przed przejściem w obce (tzn. niepolskie) ręce.

  • Uratował lasy tatrzańskie przez ograniczenie wyrębów i prowadzenie intensywnych zalesień.

  • Przyczynił się do budowy linii kolejowej na trasie Chabówka - Zakopane

  • 20 kwietnia 1924 r., aktem podpisanym w Śremie utworzył fundację Zakłady Kórnickie przekazując cały swój majątek narodowi polskiemu.