Prace konkursowe

Propozycja Barbary Toboły z klasy III a