Prace konkursowe

Propozycja Andżeliki Nowak z klasy III a