Ważne informacje

 

W dniach od 30.06.2014 do 4.07.2014
w godzinach 9.00 - 13.00
w gimnazjum pełnią dyżury psycholog i pedagog szkolny

 

Bieżące komunikaty są dostępne w zakładce Kalendarz*

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2013/2014

Uczestniczymy w programie "Szkoła bez przemocy"

Plan lekcji na 2 semestr roku szkolnego 2013/2014

 Sprawdź zmiany w planie lekcji

Rekrutacja do Gimnazjum i ANKIETA dla Rodziców

Szkolna Instrukcja dotycząca egzaminu gimnazjalnego

Procedury egzaminacyjne

 Dziennik elektroniczny szkoły

Zarządzenie Dyrektora dotyczące obowiązującego stroju

Warunki ubezpieczenia gimnazjalistów w firmie Allianz

 Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w gimnazjum

 Projekty unijne

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY KODEKS TIK

MATERIAŁY NA ZASTĘPSTWA

Wyślij do nas e-mail:   gimkor@wp.pl   

 

O naszych sukcesach słów kilka...

14. kwietnia 2014r.  w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu 432 laureatów 12 konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego odebrało z rąk Wojewody Wielkopolskiego pana Piotra Florka i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Walkowiak zaświadczenia i nagrody. Była wśród nich uczennica naszego gimnazjum Danuta Sibilska, która została laureatką Konkursu Matematycznego. Danusia będzie zwolniona z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego.

Na zdjęciu Danusia ze swoją nauczycielką matematyki
panią Ireną Zając